www.bio-mase.lt

Tinklapio kūrimas. Dizaino bei programavimo darbai

Trumpai apie BGVA

Biomasės gamintojų ir vartotojų asociacija – ne pelno siekianti organizacija (BGVA), skatinanti atsinaujinančių išteklių naudojimą energijos gamybai nacionaliniu bei tarptautiniu mastu. Asociacija atstovauja narių/ biomasės gamintojų pozicijas verslo vystymo, procesų valdymo, naujausių technologijų diegimo, produktų kokybės (standartizavimo) ir realizavimo bei politikos klausimais.

www.bio-mase.lt